Bramac - Kladno

Výměna krytiny a dodatečné zateplení podkroví.