Lindab

Změna z ploché střechy na valbovou.Použitý material - dřevěné příhradové vazníky,profilovaný plech Lindab.