Lindab - Veolia Kladno

Změna střešního systému z ploché střechy na valbovou.