Vedag - Bytový dům

Na bytovém domu byl při rekonstrukci použit materiál firmy Vedag - Euroflex.Při rekonstrukci byly nově vyzděny komíny a provedeno nové oplechování z titanzinkovéhu plechu.Detaily byly provedeny dle předpisu firmy Vedag.