Provádíme demontáže plochých střech pokládaných v minulosti z materialů IPA, Sklobit nebo Foalbit. Dále pak realizujeme nové hydroizolace z elastomerbitumenu, které jsou pro pokládku nových střech daleko vhodnější. Životnost těchto materialů je 30 až 50 let.Provádíme průzkum a následný návrh střešního pláště.