Firma provede snímky Vaší stavby pomocí infrakamery. Tímto způsobem je možné odhalit tepelné mosty nebo nedokonalé zateplení Vašeho domu.