Lindab

Změna z ploché střechy na valbovou. Použitý material – dřevěné příhradové vazníky, profilovaný plech Lindab.

Vedag-Euroflex – Autosalon Citroen

Nová střecha na ocelové konstrukci autosalonu Citroen. Použitý material – spádové polystyrenové klíny, kašírovaný polystyren, hydroizolační pás Euroflex.

Cembrit – Kladno

Výměna krytiny z eternitových šablon.Použitý material – Cembrit.

Tondach- Praha

Kompletní výměna krytiny, oprava komínů, komínových lávek a hromosvodu. Použitá krytina – pálená taška Brněnka 14 firmy Tondach.

Rannila

Nástavba rodinného domu – při které byla po dobu realizace vytvořena nad domem plochá střecha. Při montáži krovu a střechy zabránila zatečení do domu. Použitá krytina – Rannila.

Tondach Stodo 12

Letošní hit pokrývačů je Stodo 12 a sněhové zábrany.

Čistička odpadních vod – Vedag Euroflex

Zateplení a nová hydroizolace na střeše čistírny odpadních vod v areálu firmy ECK.

Bramac – Kladno

Výměna krytiny a dodatečné zateplení podkroví.

Průmyslová hala – Vedag

Střecha na průmyslové hale. Použitý material – Polystyren, Euroflex Solo.

KM Beta

Pražský hotel před a po rekonstrukci střechy. Použitý material – KM Beta

Lindab – Veolia Kladno

Změna střešního systému z ploché střechy na valbovou.

Bramac – RD Kladno

Realizace nového obytného podkroví.

Maxidek – ZŠ Brandýsek

Výměna krytiny a oprava napadeného krovu, ošetření nástřikem proti dřevokaznému hmyzu. Nová krytina – Maxidek.

Vedag – Bytový dům

Na bytovém domu byl při rekonstrukci použit materiál firmy Vedag – Euroflex. Při rekonstrukci byly nově vyzděny komíny a provedeno nové oplechování z titanzinkovéhu plechu. Detaily byly provedeny dle předpisu firmy Vedag.